Axudas e Subvencións

No Boletín Oficial da Provincia nº 186 do día de hoxe, 4 de novembro de 2020, figura publicado ...

O Concello de Touro vai realizar a obra: Camiño de andeade á estrada de Arzúa". ...

O Concello de Touro vai realizar as actuacións incluídas no proxecto “Sinalización turístic ...

Orde da Consellería de Medio Rural, do 19 de decembro de 2018 (DOG nº 24, do 4 de febreiro de 2 ...