ACTA Nº 2 DO TRIBUNAL DO PROCESO DE SELECCIÓN DUN FUNCIONARIO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL, GRUPO C, SUBGRUPO C2, SUBESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DO CONCELLO DE TOURO

EXPEDIENTE: 2024/E001/000002.

PROCESO SELECTIVO DUNHA PRAZA DE PERSOAL FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN.

ACTA Nº 2 DO TRIBUNAL DO PROCESO DE SELECCIÓN DUN FUNCIONARIO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL, GRUPO C, SUBGRUPO C2, SUBESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DO CONCELLO DE TOURO