Mellora de camiños municipais de acceso a explotación agrarias 2016

O Concello de Touro vai realizar a obra: Camiño de andeade á estrada de Arzúa".

Financiada con cargo ao Plan Marco

Mellora de camiños municipais de acceso a explotación agrarias 2016.

Confinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), ao abeiro do PDR de Galicia 2014-2020.