Publicación da adxudicación da obra "Senda peonil a local social de Fao e outros" e do contrato subscrito.

Obra: "Senda peonil a local social de Fao e outros", incluída no Plan de acción social (PAS) 2015.

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

- Data de adxudicación: 26 de outubro de 2016.

- Empresa adxudicataria: Martínez Montes e Hijos SL.

- Importe adxudicación: 70.785 euros, IVE incluído.

- Prazo de execución: 60 días.

- Data do contrato: 8 de novembro de 2016.