Publicación adxudicación da obra "Senda peonil a local social de Turces e outro" e do contrato subscrito.

Obra: "Senda peonil a local social de Turces e outro", incluída no Plan de acción social (PAS) 2015.

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

- Data de adxudicación: 26 de outubro de 2016.

- Empresa adxudicataria: Explotaciones Gallegas SL.

- Importe adxudicación: 66.200 euros, IVE incluído.

- Prazo de execución: 59 días.

- Data do contrato: 8 de novembro de 2016.