Publícación da adxudicación da obra "Acceso a local social de Loxo e outros" e do contrato subscrito.

Obra: Acceso a local social de Loxo e outros", incluída no Plan de acción social (PAS) 2015.

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

- Data de adxudicación: 26 de outubro de 2016.

- Empresa adxudicataria: Explotaciones Gallegas SL.

- Importe adxudicación: 88.734,14 euros, IVE incluído.

- Prazo de execución: 12 días.

- Data do contrato: 8 de novembro de 2016.