Publicación da adxudicación da obra "Interior en Fonte Alvite (Andeade) e outros" e do contrato subscrito.

Obra: "Interior en Fonte Alvite (Andeade) e outros", incluída no Plan de acción social (PAS) 2015.

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

- Data de adxudicación: 26 de outubro de 2016.

- Empresa adxudicataria: Obras y Viales de Galicia SL (OVIGA).

- Importe adxudicación: 69.420 euros, IVE incluído.

- Prazo de execución: 61 días.

- Data do contrato: 8 de novembro de 2016.