Publicación da adxudicación da obra "Interior en Goleta (Loxo) e outros" e do contrato subscrito.

 

Obra: "Interior en Goleta (Loxo) e outros", incluída no Plan provincial de obras e servizos 2016.

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

- Data de adxudicación: 28 de xullo de 2016.

- Empresa adxudicataria: Martínez Montes e Hijos SL.

- Importe adxudicación: 54.329 euros, IVE incluído.

- Prazo de execución: 20 días.

- Data do contrato: 4 de agosto de 2016.