Publicación da adxudicación do servizo "Festa da terceira idade 2016" e do contrato subscrito.

 

Servizo: "Festa da terceira idade 2016".

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

- Data de adxudicación: 5 de agosto de 2016.

- Empresa adxudicataria: Casa Taboada SC.

- Importe adxudicación: 29,50 euros por asistente, IVE incluído, para un mínimo de 800 asistentes.

- Data de formalización do contrato: 10 de agosto de 2016.

- Data de prestación do servizo: 14 de agosto de 2016.