Adxudicación obra "Camiño de Andeade á estrada de Arzúa" e publicación do contrato

 

Obra: "Camiño de Andeade á estrada de Arzúa"

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

- Data de adxudicación: 5 de agosto de 2016.

- Empresa adxudicataria: Explotaciones Gallegas SL.

- Importe adxudicación: 99.599,94 euros, IVE incluído.

- Prazo de execución: 15 días.

- Data do contrato: 11 de agosto de 2016.