Adxudicación obras POS 2015 e publicación contratos

 

Obra: "Senda peatonal en Fonte Díaz e outros"

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local

- Data de adxudicación: 8 de xullo de 2015

- Empresa adxudicataria: Hermanos Couto Fandiño SL

- Importe adxudicación: 52.457,44 euros, IVE incluído.

- Prazo de execución: 90 días

- Data do contrato: 17 de xullo de 2015

 

Obra: "Camiño de Barreiriña a Bugalleira e outros"

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local

- Data de adxudicación: 8 de xullo de 2015

- Empresa adxudicataria: Obras e Viales de Galicia SL (OVIGA)

- Importe adxudicación: 51.814,14 euros, IVE incluído.

- Prazo de execución: 180 días

- Data do contrato: 17 de xullo de 2015

 

Obra: "Interior en Vilanova (Loxo) e outros"

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local

- Data de adxudicación: 8 de xullo de 2015

- Empresa adxudicataria: Obras e Viales de Galicia SL (OVIGA)

- Importe adxudicación: 58.000 euros, IVE incluído.

- Prazo de execución: 92 días

- Data do contrato: 17 de xullo de 2015