Adxudicación obras Plan de aforro e investimento (PAI) 2015 e publicación de contratos.

Obra: "Mellora de seguridade vial da estrada de penetración de Vilar a Turces"

 

 Órgano contratante: Xunta de Goberno Local

- Data de adxudicación: 8 de xullo de 2015

- Empresa adxudicataria: Hermanos Couto Fandiño SL

- Importe adxudicación: 117.370 euros, IVE incluído.

- Prazo de execución: 90 días

- Data do contrato: 17 de xullo de 2015