Adxudicación e publicación contrato Festa 3ª Idade 2015

Contrato de servizos: Adxudicación e formalización contrato "Festa da terceira idade 2015".

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

- Data adxudicación: 29 de xullo de 2015.

- Empresa adxudicataria: Casa Taboada S.C.

- Importe adxudicación: 29,50 euros por asistente, IVE incluído, para un mínimo de 800 asistentes.

- Data formalización contrato: 4 de agosto de 2015.

- Data realización servizo: 9 de agosto de 2015.