Adxudicación e publicación contrato Festa 3ª Idade 2014

Contrato de servizos: Adxudicación e formalización contrato "Festa da terceira idade 2014".

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

- Data adxudicación: 5 de agosto de 2014.

- Empresa adxudicataria: Casa Taboada S.C.

- Importe adxudicaicón: 29,50 euros por asistente.

- Data formalización contrato: 7 de agosto de 2014.

- Data realización servizo: 10 de agosto de 2014.