Adxudicación obras Plan DTC-93: Unha Deputación para todos os concellos

Obra: "Reparación subida a Coto de Loxo e outros"

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

- Data de adxudicación: 19 de novembro de 2014.

- Empresa adxudicataria: Explotaciones Gallegas SL.

- Importe adxudicación: 62.500 euros, IVE incluído.

- Prazo de execución: 60 días.

 

Obra: "Reparación camiño da Toxa a Loureiros (límite O Pino) e outros"

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

- Data de adxudicación: 19 de novembro de 2014.

- Empresa adxudicataria: Obras e Viales de Galicia (OVIGA) SL.

- Importe adxudicación: 53.239 euros, IVE incluído.

- Prazo de execución: 180 días.

 

Obra: "Reparación senda peonil en Xesteira e outros"

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

- Data de adxudicación: 19 de novembro de 2014.

- Empresa adxudicataria: Hermanos Couto Fandiño SL.

- Importe adxudicación: 51.909 euros, IVE incluído.

- Prazo de execución: 90 días.