Contrato da obra "Camiño de Xesteira a límite de Concello", incluída no Programa de mellora de camiños de titularidade municipal 2014-2015

Contrato de obras: Camiño de Xesteira a límite de Concello".

Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

Data de adxudicación: 25 de marzo de 2015.

Empresa adxudicataria: Explotaciones Gallegas SL.

Importe adxudicación: 130.000 euros, IVE incluído.

Prazo de execución: 45 días.

Data do contrato: 13 de abril de 2015.