Contrato de servizos: "Subministro e mantemento dos alumados públicos do Concello de Touro"

Contrato de servizos: "Subministro e mantemento dos alumados públicos do Concello de Touro".

Órgano de contratación: Xunta de Goberno Local.

Data de adxudicación: 22 de abril de 2015.

Empresa adxudicataria: FERSAN ELECTRICIDAD SC.

Datos de adxudicación:

- Prezo sen IVE: 25.700 euros anuais.

- IVE (21%): 5.397 euros.

- Prezo co IVE: 31.097 euros anuais.

- Duración contrato: 2 anos.

Data do contrato: 30 de abril de 2015.