Adxudicación e publicación contrato Festa 3ª Idade 2013

Contrato de servizos: Adxudicación e formalización contrato "Festa da terceira idade 2013".

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

- Data adxudicación: 5 de agosto de 2013.

- Empresa adxudicataria: María Purificación Carneiro Parada (Restaurante Taboada).

- Importe adxudicaicón: 27 euros por asistente.

- Data formalización contrato: 6 de agosto de 2013.

- Data realización servizo: 11 de agosto de 2013.