Adxudicación provisional obras 1ª Fase anualidade 2010 do PCC 2008-2011

Contrato de obras: Adxudicación provisional.

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local, en sesión de 26 de maio de 2010.

- Proxecto: "Ampliación abastecemento auga en Baiobre, Oca de Abaixo, Oca de Arriba, Beseño e outros".

- Adxudicatario: Obras y Viales de Galicia SL.

- Importe adxudicación: 84.068,97 euros, excluído o IVE.

- Importe IVE: 13.451,03 euros.

- Prazo presentación alegacións: 15 días hábiles desde a publicación do presente anuncio.

 

Contrato de obras: Adxudicación provisional.

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local, en sesión de 26 de maio de 2010.

- Proxecto: "Ampliación saneamento en Mourelos e Vilar".

- Adxudicatario: Hermanos Couto Fandiño SL.

- Importe adxudicación: 84.900,15 euros, excluído o IVE.

- Importe IVE: 13.584,02 euros.

- Prazo presentación alegacións: 15 días hábiles desde a publicación do presente anuncio.