Adxudicación definitiva obras do Plan provincial de obras e servizos 2010 (POS 2010).

Contrato de obras: Adxudicación definitiva da obra "Camiño en Belvís e outros", incluída no POS-2010.

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

- Data de adxudicación: 23 de xuño de 2010.

- Empresa adxudicataria: Hermanos Couto Fandiño SL.

- Importe adxudicación, excluído o IVE: 38.282,51 euros.

- Importe IVE: 6.125,20 euros.

 

Contrato de obras: Adxudicación definitiva da obra "Interior en Loureiros e outros", incluída no POS 2010.

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

- Data adxudicación: 23 de xuño de 2010.

- Empresa adxudicataria: Obras y Viales de Galicia SL.

- Importe adxudicación, excluído o IVE: 33.241,97 euros,

- Importe IVE: 5.318,72 euros.

 

Contrato de obras: Adxudicación definitiva da obra "Camiño de Novefontes á estrada de penetración e outros", incluída no POS 2010.

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

- Data adxudicación: 23 de xuño de 2010.

- Empresa adxudicataria: Explotaciones Gallegas SL.

- Importe adxudicación, excluído o IVE: 53.835,78 euros.

- Importe IVE: 8.613,72 euros.