Adxudicación definitiva obras 1ª Fase anualidade 2010 do PCC 2008-2011

Contrato de obras: Adxudicación definitiva obra "Ampliación abastecemento de auga a Baiobre, Oca de Abaixo, Oca de Arriba, Beseño e outros", incluída na 1ª Fase da anualidade 2010 do PCC 2008-2011.

 

- Órgano contrante: Xunta de Goberno Local.

- Data adxudicación: 23 de xuño de 2010.

- Empresa adxudicataria: Obras y Viales de Galicia SL.

- Importe adxudicación, excluído o IVE: 84.068,97 euros.

- Importe IVE: 13.451,03 euros.

 

Contrato de obras: Adxudicación definitiva obra "Ampliación saneamento en Mourelos e Vilar", incluída na 1ª Fase da anualidade 2010 do PCC 2008-2011.

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

- Data adxudicación: 23 de xuño de 2010.

- Empresa adxudicataria: Hermanos Couto Fandiño SL.

- Importe adxudicación, excluído o IVE: 84.900,15 euros.

- Importe IVE: 13.584,02 euros.