Adxudicación definitiva obras Fondo estatal para o emprego e a sostibilidade local (Real Decreto-lei 13/2009)

Contrato de obras: Adxudicación definitiva da obra "Abastecemento de auga Zona Norte (Quión - Baiobre)"

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

- Data de adxudicación: 18 de marzo de 2010.

- Empresa adxudicataria: Obras y Viales de Galicia SL.

- Importe adxudicación sen IVE: 98.045,45 euros.

- Importe IVE: 15.687,27 euros.

 

Contrato de obras: Adxudicación definitiva da obra "Abastecemento de auga Zona Sur (Andeade - Turces)"

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

- Data de adxudicación: 18 de marzo de 2010.

- Empresa adxudicataria: Obras y Viales de Galicia SL.

- Importe adxudicación sen IVE: 77.746,21 euros.

- Importe IVE: 12.439,39 euros.

 

Contrato de obras: Adxudicación definitiva da obra "Redes de saneamento e abastecemento en rúa Castelao (Fonte Díaz)"

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

- Data de adxudicación: 18 de marzo de 2010.

- Empresa adxudicataria: Hermanos Couto Fandiño SL.

- Importe adxudicación sen IVE: 135.806,11 euros.

- Importe IVE: 21.728,98 euros.

 

Contrato de obras: Adxudicación definitiva da obra "Canalización de pluviais en Xesteira - Sar e Obra"

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

- Data de adxudicación: 18 de marzo de 2010.

- Empresa adxudicataria: Hermanos Couto Fandiño SL.

- Importe adxudicación sen IVE: 85.976,37 euros.

- Importe IVE: 13.756,22 euros.