Adxudicación provisional Servizo de axuda no fogar

Contrato de servizos: Adxudicación provisional.

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local, en sesión de 5 de maio de 2010.

- Servizo: Servizo de axuda no fogar.

- Adxudicatario: COESCO-DEZA SL (SOCYSER).

- Importe adxudicación, sen IVE: 11,78 euros/hora.

- Importe adxudicación, IVE incluído: 12,60 euros/hora.

- Prazo presentación alegacións: 15 días hábiles, contados desde o día seguinte á publicación do presente anuncio.