Adxudicación Definitiva: Subminstración dun tractor con desbrozadora

FECHA DE ADXUDICACIÓN: 20 de xaniro de 2010

 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Xunta de Goberno Local

 

EMPRESA ADXUDICATARIA: Comercial Veiras S.A.

 

PREZO DE ADXUDICACIÓN: 100.000 € (IVE incluído)