Adxudicación provisional obras Fondo estatal para o emprego e a sostibilidade local (Real Decreto-lei 13/2009)

Contrato de obras: Adxudicación Provisional.

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local de 5 de marzo de 2010.

- Proxecto: "Abastecemento de auga Zona Norte (Quión - Baiobre)".

- Adxudicatario: Obras e Viales de Galicia (OVIGA) SL.

- Importe adxudicación sen IVE: 98.045,45 euros.

- Importe IVE: 15.687,27 euros.

- Prazo presentación alegacións: 10 días hábiles desde a publicación do presente anuncio.

 

Contrato de obras: Adxudicación Provisional.

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local de 5 de marzo de 2010.

- Proxecto: "Abastecemento de auga Zona Sur (Andeade - Turces)".

- Adxudicatario: Obras e Viales de Galicia (OVIGA) SL.

- Importe adxudicación sen IVE: 77.746,21 euros.

- Importe IVE: 12.439,39 euros.

- Prazo presentación alegacións: 10 días hábiles desde a publicación do presente anuncio.

 

Contrato de obras: Adxudicación Provisional.

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local de 5 de marzo de 2010.

- Proxecto: "Redes de saneamento e abastecemento en rúa Castelao (Fone Díaz)".

- Adxudicatario: Hermanos Couto Fandiño SL.

- Importe adxudicación sen IVE: 135.806,11 euros.

- Importe IVE: 21.728,98 euros.

- Prazo presentación alegacións: 10 días hábiles desde a publicación do presente anuncio.

 

Contrato de obras: Adxudicación Provisional.

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local de 5 de marzo de 2010.

- Proxecto: "Canalización pluviais en Xesteira - Sar e Obra".

- Adxudicatario: Hermanos Couto Fandiño SL.

- Importe adxudicación sen IVE: 85.976,37 euros.

- Importe IVE: 13.756,22 euros.

- Prazo presentación alegacións: 10 días hábiles desde a publicación do presente anuncio.