Adxudicación da poxa de vehículos (Camión marca Renault, matrícula C-2963-CG)

Adxudicación do vehículo marca Renault, matrícula C-2963-CG, incluído na poxa dos vehículos Nissan Patrol, matrícula C-4161-AW, e camión recolector de lixo, marca Renault, matrícula C-2963-CG: 

- Órgano contrante: Xunta de Goberno Local.

- Data de adxudicación: 28 de xullo de 2017.

- Empresa adxudicataria: SOIL RECOVERY SL.

- Importe adxudicación: 8.505 euros, mailo o IVE correspondente, que ascende a 1.786,05 euros.