Aberto o prazo de solicitudes (ata as 14:00h. do 15 de Marzo) dos programas de subvencións para entidades deportivas, clubs deportivos e entidades:

- Programa de subvencións a entidades deportivas sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de
grandes eventos deportivos singulares de especial interese na provincia durante o ano 2019.
 
- Programa de subvencións a entidades deportivas da provincia, sen ánimo de lucro, para infraestruturas e equipamento deportivo durante o ano 2019.
 
- Programa de subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou
deportistas que participen en competición federada de ámbito nacional ou internacional durante o ano 2019.
 
- Programa de subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou
deportistas que participen en competición federada de ámbito local, provincial ou autonómico durante o ano 2019.
 
- Programa de subvencións a entidades da provincia, sen ánimo de lucro, para a realización de
actividades de fomento da actividade física e do deporte durante o ano 2019.