Arranxo gratuíto de incidencias na recepción de televisión dixital terrestre (TDT).

Debido a chegada do servizo de telefonía móbil de 4ª Generación (4G na banda de 800 MHz) é posible que a túa sinal de televisión dixital terrestre (TDT) se vexa afectada. Para solucionalo a entidade LLEGA800 leva a cabo as actuacións técnicas necesarias nas instalacións de recepción dos usuarios de TDT. Estas actuacións son de carácter gratuíto e tes ata o 31 de xaneiro para solicitalas. Chama ao 900 831 902 (Oficina Técnica de Concellos de LLEGA800).