Puntuacións do proceso de selección dun/ha técnico/a informador/a turístico/a

Puntuacións:

Apelidos e nome

Fase concurso

Fase proba

Total

Canicoba Castro, María Rosario

5,25

2,40

7,65

Freijido Veloso, María Dolores

5,00

2,55

7,55

Penedo Vázquez, Eva

5,10

1,95

7,05

 

Proposta para contratación como técnica informadora turística:

- Dª MARÍA ROSARIO CANICOBA CASTRO.