BASES DE TRACTORISTAS PARA ROZAS VÍAS PREVENCIÓN INCENDIOS FORESTAIS

As presentes bases teñen por obxecto a contratación de dous condutores para o tractor forestal, para a realización de traballos de prevención de incendios forestais, mediante a realización de tratamentos preventivos en vías, camiños e outras superficie forestais de titularidade municipal.