Instrución para os domicilios sobre xestión de residuos domésticos e COVID-19