Puntuacións do proceso de selección dun operario auxiliar do camión de recollida de lixo

Valorados os criterios de selección, conforme ás bases aprobadas, para a contratación dun operario auxiliar do camión de recollida de lixo, os candidatos presentados obtiveron as puntuación seguintes:

Apelidos e nome

Permiso conducir

“C” e CAP

Test

Experiencia

Cursos

Entrevista

TOTAL

Interese e dispoñibil

Proba coñec. medio

Barreiro Vázquez, Agustín

-

1,5

2

0,25

1

1

5,75

Iglesias Penas, Julio

-

1,8

3

0,1

1

1,6

7,50

Mella Fortes, Benito

-

1,3

3

0,25

1

1

6,55

Santos Chorén, Miguel Ángel

-

1,6

2,95

1

1

1,8

8,35

 

Seleccionado para contratar como operario auxiliar, por obter a maior puntuación:

Santos Chorén, Miguel Ángel....................................................................................................................................... 8,35 ptos