Puntuacións do proceso de selección dun operario condutor do camión de recollida delixo

Valorados os criterios de selección, conforme ás bases aprobadas, para a contratación dun operario condutor do camión de recollida de lixo, os candidatos obtiveron as puntuacións seguintes:

Apelidos e nome

Test

Experiencia

Cursos

Proba camión

Entrevista

TOTAL

Interese e dispoñibil

Proba coñec. medio

Amigo Barcala, Ignacio

1,6

-

0,35

2,5

0,5

2

6,95

Louzao López, Iván

1,84

1,5

0,5

2

0,5

1,6

7,94

Martínez García, José

1,6

1,5

0,75

1,5

0,5

0,8

6,65

 

Seleccionado para contratar como operario condutor, por obter a maior puntuación:

Louzao López, Iván....................................................................................................................................... 7,94 ptos