Información sobre o uso da máscara

Desde o día 21 de maio é obrigatorio o uso da máscara na vía pública en espazos ao aire libre e en espazos pechados públicos ou abertos ao público, sempre que sexa imposible manter a distancia de dous metros de separación, para todas as persoas maiores de 6 anos agás nos seguintes supostos:

  1. Persoas que presenten algún tipo de dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso de máscara.
  2. Persoas nas que o uso de máscara resulte contraindicado por motivos de saúde debidamente xustificados, ou que pola súa situación de discapacidade ou dependencia presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización.
  3. Desenvolvemento de actividades nas que, pola propia natureza destas, resulte incompatible o uso da máscara.
  4. Causa de forza maior ou situación de necesidade.
Attachments:
Download this file (ObrigatoriedadeMascara.pdf)ObrigatoriedadeMascara.pdf[ ]19 kB