EDICTO ORDENANZA IBI BONIFICACIÓN ÁS EXPLOTACIÓNS AGRÍCOLAS/GANDEIRAS

Distintas bonificacións da cota íntegra do imposto de inmobles nos que se desenvolven actividades agrícolas/gandeiras.