Puntuacións cuarto exercicio praza contratación dun auxiliar administrativo en réxime de persoal laboral temporal

 Puntuacións cuarto exercicio praza contratación dun auxiliar administrativo en réxime de persoal laboral temporal e período de alegacións.