Preguntas e respostas do 1º exercicio da praza de auxiliar administrativo

Para completar o anuncio publicado o pasado venres, día 25 de xaneiro de 2019, publícanse no ficheiro que se acompaña as preguntas e respostas correctas do primeiro exercicio para a praza de auxiliar administrativo en réxime de persoal laboral temporal.