Anuncio para a contratación de dous condutores do tractor forestal

Anuncio para a contratación de dous condutores do tractor forestal, para a realización de traballos de prevención de incendios forestais, mediante a realización de tratamentos preventivos en vías, camiños e outras superficies forestais de titularidade municipal.