Oferta de emprego: Persoal técnico para a atención e dinamización do centro de interpretación do Río Ulla (2)