RESULTADO DA SELECCIÓN DE PERSOAL PARA A CONTRATACIÓN DE TRES TRABALLADORES PARA O FUNCIONAMENTO DA MOTOBOMBA (TRACTOR FORESTAL CON CISTERNA)

Reunida a Comisión de selección en data 28-06-2021, fanse públicas as puntuacións obtidas polos únicos candidatos presentados no proceso selectivo  para a contratación de 3 traballadores para funcionamento  do vehículo motobomba (tractor forestal con cisterna) :

Apelidos e nome

Fase entrevista

Fase práctica

Totais

Martínez García, José

4,75

6

10,75

Quintás Castro, José Manuel

3,00

9

12,00

Valiño Cereijo, José Luís

5,00

9

14,00

Touro, 28 de xuño de 2021