Grupos Políticos Municipais

Grupo municipal: Partido Popular (PP):

D. Ignacio Codesido Barreiro (Alcalde)
D. Jesús Martínez Pereira
D. Alfredo Souto Castelo
Dna. Adela Isabel Iglesias Tojo
Dna. María Josefa Codesido Barreiro
D. Manuel Puga García
D. Raul Míguez López
Dna. Maria Victoria Pazos Pérez

 


Grupo municipal:  Bloque Nacionalista Galego (BNG)

D. Xoán Antón Louzao Rodríguez
Dna. Sandra Beis Silva

 

Grupo municipal: Partido Socialista de Galicia-Partido Socialista Obrero Español (PSG-PSOE)

Dna. Gemma Verónica López de Fuentes