Campos de voluntariado

Os campos de voluntariado son actividades encamiñadas a favorecer e fomentar a convivencia, a participación, a tolerancia e a solidariedade entre a mocidade e o seu contorno, a través da colaboración desinteresada e voluntaria en traballos diversos que se levan a cabo en todas as comunidades autónomas e en distintos países, baixo o patrocinio, control ou organización de entidades e organismos oficiais, asociacións xuvenís, culturais, humanitarias etc.

1. CAMPOS DE VOLUNTARIADO EN GALICIA http://xuventude.xunta.es/accion-de-veran/8841-oferta-campos-de-traballo-en-galicia-2019

2. CAMPOS DE VOLUNTARIADO NOUTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS http://xuventude.xunta.es/accion-de-veran/ofertas-campos-de-traballo-noutras-ccaa

3. CAMPOS DE VOLUNTARIADO NO ESTRANXEIRO http://xuventude.xunta.es/accion-de-veran/8842-oferta-campos-de-traballo-internacional-2019

Destinatarios: mozos/as de 18 a 30 anos e na oferta de España hai algún para mozos/as dende os 14 anos.

Inscricións: do 25 de abril ao 10 de maio.

Teléfonos de información: 981 544 838 – 981 957 115 - 881 881 238 - 881 881 240