Catro maneiras de destruir o coronavirus

Lavar as mans con #auga e #xabón ou cun xel desinfectante é fundamental para previr o contaxio do #COVID19.
Esta infografía de #CompoundInterest informa doutras maneiras de destruir o #coronavirus.