Axudas do programa do bono das persoas autónomas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Axudas para persoas traballadoras autónomas que reunan unha serie de requisitos.
 
Esta axuda terá dúas liñas de actuación:
 
Liña 1 mellora da competitividade a través dunha serie de servizos.
 
Liña 2 mellora da competitividade a través dunha serie de investimentos.