CONVOCATORIA DUNHA PRAZA DE TRABALLADOR PARA O VEHÍCULO MOTOBOMBA (TRACTOR FORESTAL CON CISTERNA)

Quedando vacante unha das tres prazas de condutor para manter operativo o  vehículo motobomba (tractor forestal con cisterna), na prevención e defensa contra incendios forestais, durante a campaña 2021, convócase unha praza de condutor para manter operativo o mencionado  vehículo motobomba, conforme ás bases aprobadas, pola Xunta de Goberno Local, en data 8 de xuño de 2021.

Prazo de cinco (5) días naturais para a presentación de instancias