Adxudicación contrato para a Festa da terceira idade 2011

Contrato de servizos: Adxudicación Festa terceira idade 2011.

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

- Data adxudicación: 5 de agosto de 2011.

- Adxudicataria: María Purificación Carneiro Parada (Restaurante Taboada).

- Importe adxudicación: 29.700 euros, IVE incluído.