Adxudicación definitiva obras 2ª Fase anualidade 2010 do PCC 2008-2011

Contrato de obras: Adxudicación definitiva da obra "Saneamento na Muiña".

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

- Data de adxudicación: 5 de novembro de 2010.

- Empresa adxudicataria: Obras y Viales de Galicia SL (OVIGA).

- Importe de adxudicación, IVE incluído: 95.420 euros.