Adxudicación provisional obra "1ª Fase Casa de Cultura en Touro"

Contrato de obras: Adxudicación provisional.

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local de 5 de novembro de 2010.

- Proxecto: "1ª Fase de Casa de Cultura en Touro".

- Adxudicatario: Construcciones Silva e Pampín SL.

- Importe adxudicación: 120.000 euros, IVE incluído.

- Prazo presentación alegacións: 15 días hábiles, contados desde a publicación do presente anuncio.