Corporación Municipal

Alcalde:

D. IGNACIO CODESIDO BARREIRO (PP)

 

Concelleiros:

D. JESÚS MARTÍNEZ PEREIRA (PP)

D. ALFREDO SOUTO CASTELO (PP)

Dª ADELA ISABEL IGLESIAS TOJO (PP)

Dª MARÍA JOSEFA CODESIDO BARREIRO (PP)

D. MANUEL PUGA GARCÍA (PP)

D. ROBERTO CASTRO ROCAMONDE (Marea Veciñal de Touro)

D. DARÍO REY SUÁREZ (Marea Veciñal de Touro)

D. JOSÉ LUÍS RAMOS BARREIRO (Marea Veciñal de Touro)

D. XOÁN ANTÓN LOUZAO RODRÍGUEZ (BNG)

Dª GEMMA VERÓNICA LÓPEZ DE FUENTES (PSG-PSOE)